Dogodki

Dan Zemlje

Ob dnevu Zemlje vsako leto razpišemo literarni natečaj za učence »parkovnih« osnovnih šol, ki se navezuje na tematiko obeležitve mednarodnega leta. V letu 2015 je mednarodno leto svetlobe in tal, zato bo literarni natečaj posvečen tej temi. Učence, ki se odzovejo na natečaj, vsako leto za nagrado popeljemo na ekskurzijo v eno od zavarovanih območij Slovenije.

Dan parkov in biotske pestrosti

Kozjanski park je v letu 2012 ustanovil Mrežo šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, v katero je vključenih 6 osnovnih šol. Kozjanski park ob začetku šolskega leta razpiše raziskovalne teme. O izbranih temah učenci z mentorji pripravijo raziskovalno nalogo, ki jo predstavijo ob dnevu, namenjenemu obeležitvi dneva biotske pestrosti (22. maj) dneva parkov (24. maj). Mlade raziskovalce skupaj z literarnimi ustvarjalci popeljemo na ekskurzijo v eno od zavarovanih območij Slovenije.

Pohodi

V Kozjanskem parku vsako leto organiziramo tri tradiucionalne pohode. To so Tradicionalni pohod po Kozjanskem parku ob dnevu okolja, Emin romarski pohod in Pohod po travniških sadovnjakih.

Pohodi v letu 2015:

  • Tradicionalni pohod po Kozjanskem parku ob dnevu okolja – 7. junij
  • Emin romarski pohod – 27. junij
  • Pohod po travniških sadovnjakih – 4. oktober

Steklarske delavnice

Kozjansko je že od nekdaj prežeto z bogato steklarsko tradicijo, tu so že od 18. stoletja naprej delovale gozdne steklarne. Kozjanski park želi ohraniti dediščino steklarstva – bogata steklarska zbirka obsega 750 predmetov iz nekdanjih glažut. Najzanimivejše predmete iz zbirke že vrsto let občudujejo obiskovalci gradu Podsreda.

Vsakoletno člani Društva steklarjev Slovenije v povezavi s Kozjanskim parkom razstavljajo svoje umetnine na gradu Podsreda in izvajajo steklarske delavnice. Tako skupaj izpolnjujemo poslanstvo ohranjanja bogate kulturne dediščine, kamor gotovo sodijo tudi drobne steklarske mojstrovine.

Razstave

Z igro do dediščine

V tednu otroka v mesecu oktobru se vsako leto pridružujemo skupni akciji muzejev in galerij z nazivom Z IGRO DO DEDIŠČINE. Akcijo organizira Sekcija za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti muzejev Slovenije.

Večer pod češnjo

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, v Sloveniji pa pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prireditve potekajo v zadnjem tednu meseca septembra.

Dogodek je namenjen popularizaciji manj znani kulturni dediščini ter objektom, ki so manj dostopni za oglede obiskovalcem.

Tema leta 2015 je PRAZNOVANJA.

1.10.2015 – Praznovanja – v sodelovanju s Turističnim društvom Bizeljsko.