Festival ekološke hrane

Leta 2013 smo prvič organizirali Festival ekološke hrane na gradu Podsreda. Verjamemo, da je ekološko kmetovanje ena od najboljših trajnostnih oblik sožitja med človekom in naravo in zato tudi eden najboljših primerov dobre prakse v zavarovanih območjih. S festivalom želimo promovirati ekološko kmetovanje in hkrati vzpodbujati prebivalce parka, da se za pot ekološkega kmetovanja tudi odločijo.

FEH 2016

Festival ekološke hrane v letu 2015 je bil izveden v nedeljo, 7. junija.

Festival ekološke hrane 2015

festival ekološke hrane 2015

festival ekološke hrane 2015