Območje

Kozjanski park je zavarovano območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka. Zavarovano območje je na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu preko Orlice prehaja v Bizeljsko in Senovsko gričevje, na zahodu pa meja poteka preko hribov Vetrnika in Oslice. Značilna je prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je sadjarsko-vinogradniško Srednjesotelsko in Bizeljsko-sremiško terciarno gričevje.

Glavna vodotoka sta reki Bistrica in Sotla, katerih dolini predstavljata ravninski del območja, kjer tečejo glavne prometne povezave in so vsa večja centralna naselja.

[su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” photo=”http://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2015/04/1.4_sadjarsko-gričevje1.jpg”]Sadjarsko gričevje[/su_photo_panel] [su_photo_panel photo=”http://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2015/04/1.4_Hriboviti-Vetrnik.jpg”]Hriboviti vetrnik[/su_photo_panel] [su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” photo=”http://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2015/04/1.4_Ravninsko-Obsotelje1.jpg”]Ravninsko Obsotelje[/su_photo_panel]