Vodena ekskurzija “Po gradovih in samostanih Posavja”

Vabimo vas na vodeno ekskurzijo »Po gradovih in samostanih Posavja« v soboto, 23. septembra 2017
… kjer spoznate bogato dediščino, prenočite, se zabavate in uživate v stoletjih, o katerih pripovedujejo zidovi in ljudje.
Gradovi zaznamujejo pokrajino med rekami Mirno, Savo, Krko in Sotlo. So del kulturne krajine že več kot tisočletje in pričajo o življenju prebivalcev, ki se je prepletalo z življenjem vseh, ki so skozi te kraje potovali na vzhod ali zahod. Z vseh strani neba in z vseh poti vas na območju t. i. Posavja pozdravijo gradovi. Svojo pot lahko pričnete v Sevnici, z gradu opazujete reko Savo, ki je vaša vodnica do gradu Rajhenburg in vas pripelje tudi do gradu Brežice. Tam se ob sotočju dveh rek Save in Krki lahko obrnete nazaj po reki Krki do Kostanjevice na Krki in do mogočnega nekdanjega samostana ali pa nadaljujete pot po reki Savi do gradu Mokrice. Z vseh strani vas pot pripelje tudi do gradu Podsreda, ki povezuje Posavje s Kozjanskim.
Upravljavci in lastniki gradov vas vabimo, da skupaj prvič celovito opravimo to pot, v počastitev svetovnega dneva turizma, predvsem pa s ciljem večjega poznavanja naših potencialov ter skupnega trajnostnega delovanja in razvoja.
Vabimo vas na dan odličnosti Gradov Posavja!

Vabilo Po gradovih in samostanih Posavja 23-09-2017 koncno