Razstava: Narava Lovrenca in okolice

Lovrenc v bližini Lisce je najbolj poznan po cvetočem encijanu – Clusijevem svišču v dneh okoli 1.maja. Pa vendar je na Lovrencu in njegovi okolici – med Velikim Kozjem, Gračnico in Lisco še veliko redkih, ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Predstavljamo jih na razstavi v stari mežnariji ob cerkvi na Lovrencu.

Na 12 –tih panojih (100 x 70 cm) so s fotografijami in besedilom predstavljene naslednje teme: svišči (encijani) Lovrenca in okolice, znamenite rastlinske vrste, orhideje (2 panoja), hrošči, metulji, prebivalci skalnih sten, območja Natura 2000, pogoste, a zavarovane rastlinske vrste, življenje v vodah, pomen drevesnih dupel ter legenda o pastirčku Lovrencu.

Mesto razstave:  mežnarija pri cerkvi sv. Lovrenca na Gori (Lovrencu) v Okroglicah.

Možnost ogleda – mežnarija je zaprta, ključ je mogoče dobiti pri:

MIRA  CENTRIH   031 432 006;  prva hiša pri cerkvi, Okroglice 27;

VIDKO MOČIVNIK 041 849 231;  Gostišče Močivnik, Okroglice 33;

MARTIN GORIŠEK 041 536 931;  Lokavec 2a, tudi vodenje po razstavi, predhodna najava;

DUŠAN KLENOVŠEK 041 593 929;   Kozjanski park, vodenje po razstavi, predhodna najava.

Ob cvetenju Clusijevega svišča (ko poteka fizično varovanje) in dogodkih na Lovrencu bo zagotovljen ogled brez najave, oziroma iskanja ključev.

Razstava je pripravljena na lahko prenosljivih panojih, zato jo je možno ob različnih dogodkih začasno preseliti na druge lokacije na tem območju.

Razstavo so pripravili JZ Kozjanski park, Zavod KŠTM Sevnica, Polona Gorišek in Peter Guček v sodelovanju s  Planinskim društvom Lisca Sevnica. Prostor za razstavo je omogočila župnija Loka pri Zidanem Mostu.

dav