Jate pinož so ponovno med nami

Pinoža (Fringilla montifringilla) je po velikosti in postavi podobna ščinkavcu, le da so sprednji del prsi in rame bolj ali manj oranžne barve, rep je izraziteje vrezan. Samci so v svatovskem perju zelo vpadljivo modročrni po plečih in zgornjemu delu glave. Pozimi je črnina zakrita z rjavkastim robom na peresih. Samice so nekoliko podobne samicam ščinkavca, imajo oranžnorjave prsi in temno lisaste boke.

Pinožin gnezditveni prostor so svetli iglasti in mešani gozdovi tajge, najbolj pa tisti, ki so porasli z mnogimi brezami. Pri nas je pinoža redna zimska gostja, ki se lahko pozimi pojavi v precej velikem številu, ter izjemno redka gnezdilka. (vir: DOPPS)

V Sloveniji so se množično, v milijonskih jatah, pojavile leta 2004. Tedaj jih je na njihovo prenočišče v bližini Planine pri Sevnici ob večerih hodilo opazovati mnogo ljudi iz vse Slovenije in tudi tujine. O njih so pisali časopisi in poročale TV postaje. Za tako množičen prihod sta bila »kriva« dva vzroka – zelo velik obrod bukve (obilica žira) ter zima brez snega. Velike jate so preko dneva na širšem območju v gozdovih iskale žir, pred večerom pa priletavale vedno na isto mesto prenočevati.

Tudi letošnja jesen je bogata z letino žira. Gozdna tla so polna plodov, ki jih sneg še ni prekril. Zato so se številne jate pinož na svoji jesenski selitvi zopet ustavile pri nas. Opazujemo jih po celotnem Kozjanskem. Če ste jih opazili tudi sami, nam to sporočite. Še posebno bomo veseli podatka o morebitnih prenočiščih, kamor se vsak večer vračajo.

Informacije in vprašanja pošljite na: dusan.klenovsek@kp.gov.si, 041 59 39 29 ali pa preko Facebook-a.

pinožapinoža 1pinoža3pinoža4