Literarni natečaj na temo “Narava”

Javni zavod Kozjanski park v sodelovanju z Literarnim društvom Šentjur razpisuje literarni natečaj, na katerega se lahko prijavite vsi, ki pišete pesmi na temo narave.
Prireditev s predstavitvijo pesmi bo 27. avgusta 2016 v prelepem okolju gradu Podsreda.
Prosimo vse sodelujoče, da pošljejo najmanj tri pesmi na enega izmed navedenih naslovov. Odločitve o izboru kandidatov bo sprejelo Literarno društvo Šentjur v soglasju s Kozjanskim parkom.

Izbrane pesmi bodo pred nastopom natisnjene v posebni knjižici. Avtorjem bo za branje dodeljenih pet minut.

Rok oddaje prispevkov je 1. avgust 2016.
Pesmi z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov avtorja) pošljite na:
Lučka Palir Mavrič, Ulica Dušana Kvedra 31, 3230 Šentjur (emanuelaster@gmail.com)
ali
Milenko Strašek, Pliberškova 6 , 2000 Maribor (milenko.strasek@gmail.com)

Prisrčno vabljeni!