Grad Podsreda bo v ponedeljek, 1. maja, odprt

Od 1. aprila dalje je grad Podsreda odprt vse dni razen ponedeljka od 10. do 18. ure.

Informacije: 03/800-71-04, kozjanski-park@kp.gov.si