Grad Podsreda je v zimskem času zaprt, razen za skupine

Grad Podsreda je od, 1. novembra 2017 do 31. marca 2018, zaprt razen za najavljene skupine.

Informacije: kozjanski-park@kp.gov.si, 03/800-71-04.