Grad Podsreda je v zimskem času zaprt, razen za skupine