});

Monthly avgust, 2016

Praznik kozjanskega jabolka, drugi teden v oktobru

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki jo bomo letos organizirali že sedemnajstič zapovrstjo. S prireditvijo želimo prikazati naše delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page