Mesečnik “Gradovi Posavja” april 2018

Mesečnik Gradovi Posavja prinaša dogodke meseca aprila na gradovih Brežice, Rajhenburg, Podsreda, Sevnica in Mokrice ter v samostanu Kostanjevica na Krki.