});

Category Naslovnica prispevek

Spoznajmo bobre

Bober (Castor fiber) je na območju Slovenije ponovno prisoten od leta 1998. Takrat so bili opaženi na rečici Radulji pri Dobruški vasi. Že nekaj let kasneje so se naselili tudi na reki Sotli in njenih pritokih – tudi reki Bistrici. Tako imamo v bližini sedeža Kozjanskega parka v Podsredi možnost opazovati bobre oziroma posledice njihovega

Nadaljuj z branjem →

← Previous Page